OLDALAK (MENÜ)

AZ OLDAL MENŰJE SZERINT

                         KirályAMATŐR RÁDIÓ SÁVKIOSZTÁSKirály 

                      NEMZETKÖZI MORZÉ  JELEK ÉS  (LENT)

                          Tvr.Módosítás 2018.06-hó :

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK18090.pdf

2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelet Egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról 4369 

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelete egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8., 9. és 10. pontjában, a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 6. pontjában, a 3. alcím tekintetében a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  médiaszolgáltatásokról és a  tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosítása  

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének 2/2018. (VI. 21.) NMHH rendelete

egyes elektronikus hírközlési tárgyú NMHH rendeletek módosításáról

Az 1. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 8., 9. és 10. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 6. pontjában,

a 3. alcím tekintetében a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 206. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet módosítása

1. § A rádióamatőr szolgálatról szóló 15/2013. (IX. 25.) NMHH rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

3. Irányító kezelő: az a nagykorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt nem álló személy, aki Magyarországon kiállított CEPT fokozatú egyéni rádióamatőr engedéllyel rendelkezik, és az amatőrállomásnak a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti üzemben tartásáért, használatáért és a forgalmazásáért felelős, abban az esetben is, ha nem tartózkodik a forgalmazás helyén.”

2. § Az R1. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Egy irányító kezelő – az átjátszó és jeladó állomások kivételével – egyetlen közösségi amatőrállomáson láthat el irányító kezelői feladatot. A természetes személy által üzemeltetett különleges amatőrállomás esetén az engedélyes is irányító kezelőnek minősül a rádióamatőr engedély érvényessége szempontjából.”

3. § Az R1. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(5) Az amatőrállomás vagy annak fő berendezése

a) a rádióberendezésekről szóló NMHH rendeletnek megfelelően kereskedelmi forgalomba hozott rádióberendezés vagy annak része, vagy

b) CEPT NOVICE vagy CEPT HAREC fokozatú rádióamatőr engedéllyel rendelkező rádióamatőr által vagy rádióamatőr számára épített vagy átalakított berendezés

lehet.”

4. § Az R1. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(2) Minden olyan természetes személy, aki:

a) a 14. évét még nem töltötte be, de vizsgára jelentkezését a rádióamatőrök nemzeti képviseleti és érdekvédelmi szervezete támogatja, Kezdő fokozatú;

b) a 14. évét betöltötte és a 16. évét nem töltötte be, Kezdő, Alap és HAREC fokozatú;

c) a 16. évét betöltötte és a 60. évét nem töltötte be, Alap és HAREC fokozatú;

d) a 60. évét betöltötte, Kezdő, Alap és HAREC fokozatú

rádióamatőr vizsgát tehet.”

5. § Az R1.

1. 5. § (1) bekezdésében a „Rádióamatőr vizsga” szövegrész helyébe az „A rádióamatőr vizsga a hatóság előtt tett vizsga, amelynek az alábbi fokozatai vannak” szöveg,

2. 9. § (2) bekezdésében az „a 7. melléklet szerinti” szövegrész helyébe az „a hatóság honlapján, a rádióamatőr engedélyek kiadásáról szóló eljárási tájékoztató menüpontban elérhető” szöveg,

3. 12. § (11) bekezdés a) pontjában az „5 év,” szövegrész helyébe a „10 év,” szöveg, b) pontjában az „5 év” szövegrész helyébe a „10 év” szöveg,

4. 13. § (1) bekezdésében a „hívójelet a következők szerint kell kiegészíteni” szövegrész helyébe a „hívójel a következők szerint kiegészíthető” szöveg lép.

 1. § Az R1. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

 2. 7. § Hatályát veszti az R1.

a) 3. § (5) bekezdése,

b) 9. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontja,

c) 9. § (3) bekezdés c) pont cc) alpontja,

d) 7. melléklete. 

Fenti linket másold be a googléba és olvasd a Tvr-be a változást !

============================================

                               AMATŐR SÁVOK

-2200 méter (135 kHz)       -160 méter (1,8 MHz)        - 80 méter (3,5 MHz)  

-40 méter (7 MHz)              -30 méter (10 MHz)           - 20 méter (14 MHz) 

-17 méter (18 MHz)            -15 méter (21 MHz)           - 12 méter (24 MHz) 

-10 méter (28 MHz)           - 2 méter (144 MHz)           - 6 méter (50 MHz)

-70 cm (430 MHz)             - 23 cm (1,2 GHz)               - 13 cm (2,4 GHz)

- 6 cm (5,6 GHz)               - 3 cm (10 GHz)                  - 12 mm (24 GHz)

6 mm (47 GHz)               - 4 mm (75 GHz)                - 3 mm (120 GHz) 

2 mm (135 GHz)             - 1,2 mm (240 GHz)          - 12 mm (24 GHz)

6 mm (47 GHz)               - 4 mm (75 GHz)                -3 mm (120 GHz)

2 mm (135 GHz)             - 1,2 mm (240 GHz)

Rendeltetés

Sáv neve

Frekv.tartománya

Megjegyzés

 

Rádióamatőr

2200 méter

135-137

kHz

Max. ERP: 1/1 W és csak lassú távíró üzemmódban

 

Rádióamatőr

160 méter

1810-1850

kHz

Max. adótelj.: 100/200 W, RH-A max. 10 W

 

Rádióamatőr

160 méter

1850-2000

kHz

Max. adótelj.: 10/10 W

 

Rádióamatőr

80 méter

3500-3800

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W, RH-A max. 25 W

 

Rádióamatőr

40 méter

7000-7200

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W, RH-A max. 25 W

 

Rádióamatőr

30 méter

10100-10150

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W és csak CW üzemmódban

 

Rádióamatőr

20 méter

14000-14350

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W

 

Rádióamatőr

17 méter

18068-18168

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W

 

Rádióamatőr

15 méter

21000-21450

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W, RH-A max. 25 W

 

Rádióamatőr

12 méter

24890-24990

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W

 

CB

CB-FM

26960-27410

kHz

40 db 10 kHz-es csatorna, 4 W kimenőteljesítmény

 

Rádióamatőr

10 méter

28000-29700

kHz

Max. adótelj.: 150/1000 W

 

Rádióamatőr

6 méter

50-54

MHz

Max adótelj.: 25 W, 1000 W

 

Rádióamatőr

4 méter

70-70.5

MHz

Max adótelj.: 25 W,

 

Rádióamatőr

2 méter

144-146

MHz

Max. adótelj.: 150/1000 W, RH és URH-A max. 10 W

 

Rádióamatőr

70 centiméter

432-438

MHz

Max. adótelj.: 150/1000 W, RH és URH-A max. 10 W

 

Rádióamatőr

23 centiméter

1240-1300

MHz

Max. adótelj.: 150/500 W

 

Rádióamatőr

13 centiméter

2300-2450

MHz

Max. adótelj.: 75/150 W

 

Rádióamatőr

6 centiméter

5650-5850

MHz

Max. adótelj.: 30/75 W

 

Rádióamatőr

3 centiméter

10-10.5

GHz

Max. adótelj.: 30/75 W

 

Rádióamatőr

12 milliméter

24-24.25

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

Rádióamatőr

6 milliméter

47-47.2

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

Rádióamatőr

4 milliméter

75.5-81.5

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

Rádióamatőr

3 milliméter

122.25-123

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

Rádióamatőr

2 milliméter

134-141

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

Rádióamatőr

1.2 milliméter

241-250

GHz

Max. adótelj.: 10/30 W

 

PMR

PMR sáv

446.000-446.100

MHz

8 db 12.5 kHz-es FM csatorna 446.00625-től, max. 500 mW EIRP

 

Rádióamatőr

9 centiméter

3400-3475

MHz

Hazánkban nem engedélyezett!

 ==============================================

                                     WIFI SÁVOK

WiFi

2.4-es sáv

2400-2483.5

MHz

Szórt spektrumú, adatátviteli célokra, max. 100 mW EIRP

 

WiFi

5.2-es sáv

5150-5350

MHz

Szórt spektrumú, adatátviteli célokra, max. 100 mW EIRP

 

WiFi

5.8-as sáv

5725-5825

MHz

Szórt spektrumú, adatátviteli célokra, max. 100 mW EIRP

============================================== 

                             MORZÉ JELEK

A · ─ J · ─ ─ ─ S · · · 2 · · ─ ─ ─ (.) · ─ · ─ · ─ B ─ · · ·       K ─ ·T 3 · · · ─ ─ (?) · · ─ ─ · · C ─ · ─ · L · ─ · ·         U · · ─ 4 · · · · ─ (:) ─ ─ ─ · · · D ─ · ·              M ─ ─  V · · · ─         5 · · · · · (-) ─ · · · · ─ E · N ─ · W · ─ ─ 6 ─ · · · ·                  (=) ─ · · · ─ F · · ─ · O ─ ─ ─ X ─ · · ─ 7 ─ ─ · · ·              (/) ─ · · ─ · G ─ ─ ·        P · ─ ─ · Y ─ · ─ ─ 8 ─ ─ ─ · ·          (@) · ─ ─ · ─ · H · · · · Q ─ ─ · ─ Z ─ ─ · ·      9 ─ ─ ─ ─ ·      I · · R · ─ · 1 · ─ ─ ─ ─ 0 ─ ─ ─ ─ ─

Jel

Betűvel

Morzejel

!

felkiáltójel

– – . – –

"

idézőjel

. – . . – .

$

dollárjel

… – . . –

'

aposztróf

. – – – – .

)

záró zárójel

. – – . –

(

(nyitó) zárójel

. – – .

,

vessző

– – . . – –

-

kötőjel, mínusz

– …. –

+

plusz

. – . – .

.

pont

. – . – . –

/

per

. . – .

:

kettőspont

– – – …

;

pontosvessző

. – . – .

=

egyenlőségjel

– … –

?

kérdőjel

. . – – . .

@

kukac

. – – . – .

_

aláhúzás

. .– – . –

*

szorzás

- . . -

                        NÉHÁNY FORGALMI RÖVIDÍTÉS

Rövidítés

Kód

Jelentése

AR

. – . – .

Szövegvég, adás vége

AS

. – . . .

Kérlek, várj!

BTU

. . . – . –

Back to you ~ Te jössz

C

. – .

Helyeslés

CL

. – . . – . .

Az állomás lebont (close)

CQ

. – . – – . –

Általános hívás

EEEEEE

. . . . . .

Tévedés, törlés (6-8 pont egymás után)

I I

. . . .

Ismétlés

KA

. – . –

Kezdetjelzés, „Figyelem, kezdem”

K

. –

Gyere, adhatsz

KN

. – – .

Jöhet az ellenállomás

N

.

Tagadás

R

. – .

Megértettem (Nyugta ~ Roger)

SK

. . . – . –

Összeköttetés vége

TU

. . -

Thank you ~ köszönöm

 ==============================================


A kódok értelmezése         Q KÓDOK

Egy Q-kódnak szinte mindig két különböző értelmezése van. A kód az üzenetben elküldhető kérdésként, ekkor a végére egy kérdőjelet is tesznek, és küldhető válaszként vagy kijelentésként, ekkor nincs utána írásjel. Ha például egy rádióállomás, amely lehet szárazföldi, tengeri, légi egyaránt, ezt az üzenetet küldi el: QRV?

az egyenértékű azzal, mintha ezt a kérdést tenné fel a másik állomásnak: Készen áll?

Ha a másik állomás felkészült a korábban már egyeztetett lépésre vagy manőverre, akkor nem azt válaszolja, hogy YES, hanem elküldi a válaszváltozatát a kérdésnek, amely ez esetben megegyezik:

QRV   ("Igen, készen 

Ha az igenlő választ így küldik el, az biztosítékot ad arra, hogy az állomállok.")ás valóban arra a kérdésre válaszol, amire a másik a választ várja, illetve hogy a két állomás között nem történt félreértés.

Az is lehetséges, hogy ha az egyik állomás felkészült a műveletre, és ezt kérdés nélkül  tudatni akarja a másik állomással, akkor szintén ezt az üzenetet küldi el:

QRV   ("Készen állok.")

Hasonló a helyzet a „QFI” kóddal. Kérdésként:

QFI?  ("A repülőtér fényei égnek?")

válaszként pedig:

QFI   ("Igen, a repülőtér fényei égnek.")

Ha kérdés nélkül küldi el az állomás ezt a kódot, akkor az itt már mást jelent:

QFI   ("Kérem, kapcsolja be a repülőtér fényeit.")

Itt jegyzendő meg, hogy a nyílt kódolást, mint például a Q-kódot is használó rádióállomások, pilóták, távírászok egyéb rövidítéseit más gyűjtemények, szabályzatok rögzítik, így az igenlő és nemleges válaszok, az üdvözlés, a bemutatkozás formuláit is. A „nem” válasz rövidítésére az egyik ilyen rendszer szerint az „N” betűt használják, a „NO” üzenetet a №, azaz a sorszám jelölésére tartják fenn. Ezek szerint az előbbi kérdésre lehetséges a következő válasz is:

QFI N   ("Nem, a repülőtér fényei nem égnek.")
 • Megjegyzés: hasonlóképp formulagyűjtemények alapozzák meg a teljes szavakban fogalmazott üzeneteket is, azért, hogy az állomások lehetőleg kiismerhető, félreérthetetlen szerkezetű üzeneteket váltsanak egymással. A repülésben használt ilyen gyűjteményt fónia néven ismerik.

Sok olyan Q-kód van, amelyhez kiegészítő adatok is tartoznak. Egy repülőgép a repülőtér gurulóutjain való közlekedéskor például kérdezheti ezt:

QCH ...?    ("Gurulhatok a ... pontig?")

A három pont itt egy a helyzet szerint választott azonosító jel helyét jelöli. Ha a gurulóutak egyik várakozási pontját TWY-Y-nak hívják, akkor az arra vonatkozó kérdés így szól:

QCH TWY-Y?   ("Gurulhatok a TWY-Y pontig?")

Az irányítószolgálattól érkező válasz:

QCH ... ("Engedélyezem a gurulást ... pontig.")

Bonyolultabb eset a következő példa:

QMU ...?

Itt már jól látszik a rövidítések által nyert idő, ugyanis ez a kérdés ezt helyettesíti: "Mennyi a felszíni hőmérséklet a ... helyen, és mennyi a harmatpont ugyanott?"

A válaszul közölt információ így néz ki:

QMU ... ... ... ...  

("A felszíni hőmérséklet ... helyen ... órakor ... Celsius-fok volt, a harmatpont ugyanakkor ... Celsius-fok.")

A válasz már négy paramétert tartalmaz, amelyek sorrendje mindig ugyanaz, felcserélni őket soha nem szabad, hiszen attól megváltozhatna az üzenet értelme. Például a tököli reptérről egy száraz őszi délután érkezhet ez a válasz:

QMU LHTL 1600 12 9

Az adatokból már az is látszik, hogy ha a levegő páratartalma nem változik, akkor az éjjel esetleg 7-8°C-ra hűlő levegőben enyhe köd várható, amely a látástávolságot csökkenti.

Nézzünk meg még egy sajátos esetet:

QOD ...?   ("Kommunikálhatunk ... nyelven?")

Ebben a hajózásban használt kódüzenetben a nyelv helyén egy kódszámnak kell állnia, 0-tól 9-ig tíz nyelv van a számhoz rendelve, ezek közül kell választani. (Holland, angol, francia, német, görög, olasz, japán, norvég, orosz, spanyol.) A kérdés ez esetben több számot is felsorolhat. A válasz természetesen szintén ezeknek a kódszámoknak valamelyikét fogja tartalmazni.

Egy üzenetben természetesen több Q-kód, egyéb rövidítés és adat is szerepelhet. Utolsó példaként nézzük egy szorult helyzetbe került kisebb repülőgép üzenetét:

BUD APP W-KYTN QDU QDU QBF FL130 VEBOS QTM 113 380 
KT AIR QFH? QFH? W-KYTN

Eszerint a W-KYTN jelű gép a budapesti közelkörzeti irányítót értesíti arról, hogy megszakítja a műszeres navigálásraépített repülési tervet, feltehetően valami műszaki hiba miatt, felhőben repül a 130-as repülési szinten (kb. 4 km magasan) megközelítőleg a VEBOS navigációs pont felett (a Velencei-tó közelében), 113 fokos (kelet-délkeleti) irányban, 380 csomós sebességgel, és engedélyt kér a felhőalap alá való süllyedésre, nyilván hogy vizuális navigációra térhessen át. Az irányítószolgálat az engedélyt valami ilyen formában fogja közölni:

W-KYTN W-KYTN QFH QFH BUD APP

az ismétlést az egyértelmű, félreérthetetlen válaszadás indokolja, mivel a téves magasságváltás egy erős forgalmú körzetben közvetlen veszélyhelyzetet idézhet elő.

Említést kíván, hogy a példákban látható szóközök közül azokat, amelyek hiánya semmiképpen nem okozhat félreértést, így a Q-kód és az azt követő első paraméter közötti szóközt is gyakran elhagyják. Eszerint az előbbi példában látható irányszög-adatot így is közölhetik: "QTM113".

A repülésben a beszédkommunikáció az általános, de betűírásos üzenetekben még használnak számos különféle rövidítést. A morzejeles kommunikációra való készenlétet a különböző légiforgalmi szolgálatok legkésőbb az 1990-es években felszámolták, így az alábbi példák nagy része már csak történeti érdekességet jelent.

                     Meteorológiai információk:
QAN ...?  "Mi a felszíni szélirány és -sebesség ... helyen?"
QAN ... ... ... ...  "A felszíni szélirány ... helyen ..
. órakor ... fok, ... csomó volt."
QBA ...? "Mennyi a vízszintes látótávolság ... helyen?" QFE ... ... "A ... repülőtér talajszintjén a jelenlegi
légnyomás ... millibar."
QNT ...?"Mekkora a széllökések legnagyobb sebessége ... helyen?"
                          Navigáció:
QAL ...    "Leszállok a ... helyen."
QBX ... ...? "Elhagyta a ... magasságot ... helyen?"
QDR?     "Milyen mágneses irányszög vezet tőlem önhöz?"
QFU?     "Milyen irányú futópálya van használatban?"
QGL ... ...  "Beléphet a ... körzetbe a ... ponton."
              Forgalmi közlemények:
QED      "Kövesse a felvezető járművet."
QEJ ...    "Foglalja el a felszálló helyzetet a ... futópá
lyán és várakozzon ott."
QEN "Várakozzon ezen a helyen." QHE ...? "Kérem, jelentse, amikor a forgalmi kör ...
szakaszára ér."
                        Amatőr   Rádiózás:
QAR ...    "Felfüggesztem a készenléti frekvencia figyelését
... percre."
QIC ... ... "Lépjen kapcsolatba a ... állomással a ... kHz frek
vencián."
QJG? "Visszaálljak automatikus közvetítésre?"
                                     Egyéb:
QFR  "A futóműve sérültnek látszik." (Megfigyelőtől az 
átrepülő gépnek.)
QFQ? "Égnek a leszállófények? QFV "Kérem, kapcsolja be a futópálya-megvilágítást."

                               Általános üzenetek

Vannak olyan üzenetek, amelyek a repülésben és a hajózásban is használatosak, vagy azok voltak, esetleg az egyéb rádióforgalomban is értelmes jelentésük van, ezeket felesleges volna minden kódtartományba külön felvenni.

QRJ?     "Hány rádiótelefon-hívást jegyzett fel?"
QRO      "Növelje az adó teljesítményét." (Gyenge a vétel.)
QRX ... ...  "Újra hívni fogom ... órakor a ... kHz frekven
cián."
QSQ? "Van orvos a fedélzeten?" QTM ... "A haladási irányom a mágneses északhoz viszonyít
va ... fok."
QUP ... "A helyemet ... jelzi." (1: reflektor, 2: füstosz
lop, 3: piro-fáklya)
QUS 3 ... ... "Roncsot látok a ... hosszúság ... szélesség
pozíción."

                                    Amatőr rádiózás

rádióamatőrök gyakran használnak zsargonszerű rövidítéseket, így Q-kódokat is, különösen morzejeles adásban. Ebben a táborban sportnak számít minél távolabbi állomásokkal közvetlen kapcsolatba lépni, kizárólag a rádiókészülék segítségével, és mivel a morze-adók sípjelei, ellentétben a beszéddel, gyenge, zajos vételben is megérthetők lehetnek, sok amatőr ma is használja a morzejeleket.

A sikeres kapcsolatteremtést sokan nevezik egyszerűen QSO-nak, a "Kommunikálni tudok ... állomással." jelentésű Q-kód után. A létrehozott kapcsolatot mindkét fél regisztrálja egy adatlapon, a partner azonosítójával, helyével, az időponttal, ezek birtokában tud a rádiós a versengésben részt venni. A regisztrálásra való felkérés kódja a QSL ("Nyugtázza a vételt?"), és ennek nyomán hívják az amatőrök a kis adatkártyát QSL-lapnak. Példaként nézzünk még néhány hagyományos üzenetet.

QRA?     "Mi a hívójeled?"
QRK ...    "A jeled érthetősége ... ." (1:rossz 2:gyenge 
3:megfelelő 4:jó 5:kitűnő)
QRS "Adj lassabban." QRZ "Ki az, aki hív?" QSY ...M "Válts a ... MHz frekvenciára." QTU? "Mettől meddig vagy hívható?"

Az amatőrök néha a hivatalostól jócskán eltérő, gyakran tréfás jelentésben is használnak egyes kódokat, nem egyszer olyanokat, amelyekhez hivatalosan nincs semmilyen jelentés rendelve. Ezeket egy-egy közösség alakítja ki amaga számára, és nem mindegyik ismert nemzetközileg. Ezekből néhány Q-kód példaként:

QKM?  "Hülyéskedsz?" ("Kidding me?") (eredetileg nincs 
jelentése)
QFM "Éhes vagyok!" ("Feed me!") (eredetileg: Tartsa a ...
magasságot.)
QTW? hosszú nap után: "Hogy vagy, bírod még?" (eredetileg:
Milyen a túlélők állapota?)
QRJ "Várj, telefonon keresnek." (eredetileg: ... darab
telefonhívás érkezett.)
                       

==============================================

                             Ország-hívójelek táblázata

Hívójel előtag

Ország

További hívójelek

CT

Portugália

CS

C3

Andorra

 

DL

Németország

DA ... DO

EA

Spanyolország

EB, EC, ED

EI

Írország

 

ER

Moldávia

 

ES

Észtország

 

EU

Fehér-Oroszország

 

F

Franciaország

FA ... FE

G

Nagybritannia

GB ... GM, M

HA

Magyarország

HG

HB

Svájc

 

HB0

Liechtenstein

 

HV

Vatikán

 

I

Olaszország

IA .. IZ

LA

Norvégia

LB

LX

Luxemburg

 

LY

Litvánia

 

LZ

Bulgaria

 

OE

Ausztria

 

OH

Finnország

OF ... OI

OK

Csehország

OL

OM

Szlovákia

 

ON

Belgium

 

OY

Faröer-szigetek

 

OZ

Dánia

 

PA

Hollandia

PB, PD, PE, PI

RA

Oroszország

UA ...

RA2

Königsberg

 

SM

Svédország

SK, SL

SP

Lengyelország

SO

SV

Görögország

 

S5

Szlovénia

 

TK

Korzika

 

T7

San Marino

 

T9

Bosznia-Hercegovina

 

TA

Törökország

TB, TC

UR

Ukrajna

 

YL

Lettország

 

YO

Románia

 

YU

Szerbia-Montenegró

YT

ZA

Albánia

 

Z3

Macedónia

 

ZB

Gibraltár

 

3A

Monaco

 

9A

Horvátország

 

9H

Málta

 

Ügyeljünk arra, hogy Svájc (HB, főleg HB9 és HB4) és Liechtenstein (HB0) hívójelét csak a szám különbözteti meg.=========================================

Felhívom a tisztelt olvasók figyelmét,hogy-

Ezen oldalon az írt információk,adatok, több személytől származnak.

Az oldalon írt mondatok valódiságát,döntse el az olvasó !

Az oldalon leírt mondatok,adatok valódiságát a szerkesztő nem állítja !

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 66
Tegnapi: 45
Heti: 159
Havi: 550
Össz.: 15 083

Látogatottság növelés
Oldal: Amatőr Rádió Sávkiosztás-Morzé jelek
OLDALAK (MENÜ) - © 2008 - 2018 - autovadasz.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »